c/o Ute Hennings, 1. Vorsitzende
Postfach 1520
21234 Buchholz
Tel.: 04182-7988